change language

 

      
links

Kdo smí FESE studovat?

Protože je FESE orientována jak Evropsky tak i Kosmopolitně, klade důraz obzvláště na svobodu a rovnost jednotlivců – nikoho nediskriminuje z důvodu jeho rasy, národnosti, barvy pleti, původu, pohlaví, stáří, náboženství, jeho dosavadního zaměstnání a finanční situace.

 Studijní struktura je tak koncipována, že bere ohledy na osobnost a rozvíjení každého jeednotlivého studenta a upouští od diskriminačních přijímacích předpisů jako na zkostnatělý a úzký vzdělávací systém, nýbrž upřednostňuje transparentní přijímací řizení a dává přednost flexibilitě a diferenciaci studijních struktur s modulární skladbou studijních kroků.

 Skrze spolupráci s průmyslovými podniky a instituty posíleni a motivováni mohou studenti rozpoznat  hranice výkonů a šancí v zaměstnání a mohou být motivováni k vlastnímu jednání aktivitám a výkonům


Webspace & Webdesign - [we keep your business online]
webspace
webspace