change language

 

      
links

Jaké je propojení s průmyslem a obchodem?

Zástupci průmyslu a hospodářství mají u FESE [TM] své místo a hlasy při koncipování programů, co se týče jejich výběru a obsahu.

Existují podniky, které FESE [TM] podporují s pracovními místy s určitými praktiky resp. projektovými pracemi.

Zástupci průmyslu a obchodu jako také zástupci německého spolku zaměstnavatelů jsou také členy zkušebních komisí.

Webspace & Webdesign - [we keep your business online]
webspace
webspace