change language

 

      
links

Jak vyucují profesori u FESE?


Profesoři u FESE sestávají z Evropských vysokoškolských profesorů a praktikantů jako též z USA hostujících profesorů. Tímto sází FESE na solidní evropské multikulturní vzdělání , které se díky přijetí vedoucích podniků do fakulty otevírá směrem k praxi jako také díky přijetí hostujících profesorů ve směru angloamerického světa.

Profesoři u FESE jsou vedoucí kurzů a s jejich týmem jsou zodpovědní za úspěšnost kurzu – až k závěrečným zkouškám resp. vysvědčení. To podmiňuje, že všechny kurzy a obsahy kurzů jsou konzultovány s vedoucím kurzů obsahově, dále že vedoucí kurzu v jeho týmu je v dobrém osobním a úzkém kontaktu s jeho studenty a takto je připraven řešit případné problémy s učební látkou, zkouškami  otázkami k zaměstnání a osobními problémy. Tento koncept, který chce mimo jiné zabránit anonymitě studentů je provází celým studiem.

Protože tyto akcenty jsou v každém kurzu směrovány jak na pochopení a vstřebání látky testů, tak také na vývoj osobnosti studentů, jsou profesoři a jejich tým současně učiteli supervisory, moderátory a zkoušejícími. Toto platí ještě v intenzivnějším smyslu ve fázi specializace.

Aby byla zajištěna optimálně didaktika, metodika a vědeckost, ale také vývoj osobnosti a smyslu studenta pro pro tým, vyhledala FESE její profesory v závislosti na těchto zodpovědných úlohách. Skoro všichni profesoři byli před jmenováním u FESE vysokoškolskými profesory v Evropě resp. kapacitami v jejich specializaci (oboru).

 


Webspace & Webdesign - [we keep your business online]
webspace
webspace